Kernewek

Dhyworth Wiktionary
Origo Mundi, gwari Kernewek

Kernewek[golegi]

FSS/Kr, KK, KU

Hanow[golegi]

Kernewek gorow

  1. Yeth Geltek Kernow.

Treylyansow[golegi]

Hanow gwann[golegi]

Kernewek

  1. Ow pertaynya dhe Gernow, hy fobel po hy yeth.

Treylyansow[golegi]

Lytherenansow erel[golegi]